Czy warto wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Prowadzenie działalności gospodarczej albo zatrudnienie u kogoś zawsze oczywiście będzie przewidywać wykupienie jakiegoś pakietu ubezpieczeń. Nie każdy jednak wie, że można na przykład ubezpieczyć się dobrowolnie Narodowym Funduszu Zdrowia. Coraz częściej zresztą zastanawiamy się nad bardzo różnymi opcjami ubezpieczeniowymi. Jako osoby lepiej zorientowane w przepisach, chcemy mieć większy wybór i większą dowolność. Dlatego prywatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ może być bardzo praktycznym rozwiązaniem. Co zapewnia nam takie ubezpieczenie? Mamy wtedy gwarantowany dostęp do opieki zdrowotnej. Dotyczy to osób, które na przykład nie są zatrudnione albo nie mają statusu emeryta. Oczywiście musimy brać też opłat uwagę to, że takie dobrowolne ubezpieczenie będzie płatne. Wysokość składki będzie zależeć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2021 roku cena za ubezpieczenie wynosiła 519,77 złotych. Oczywiście nie każdy będzie się interesować takim rozwiązaniem, szczególnie wtedy, jeżeli jesteśmy zatrudnieni przez kogoś na umowę o pracę. Wtedy konkretne przedsiębiorstwo albo inny pracodawca będzie gwarantować nam takie ubezpieczenie, a my nie musimy się martwić o odprowadzanie składek i uzupełnianie dokumentacji.

Kto najczęściej korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego prywatnego?

Tak więc tego rodzaju ubezpieczenie będzie dotyczyć osób, które nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Wymogiem, aby skorzystać z takiego rozwiązania, jest jedynie legalny pobyt w Polsce. Bardzo często prywatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ wybierają osoby, które są akurat na urlopie bezpłatnym. Jest to także dobra opcja w przypadku wolontariuszy, których również nie dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie. Poza tym to także dobrych wariant, gdy pracujemy na własny rachunek. Mogą z tej opcji skorzystać także osoby, które nie mogą pobierać zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście skorzystać z niego mogą także cudzoziemcy, którzy w danym momencie mieszkają w Polsce. Procedura jest prosta, bo trzeba tylko złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ.